Birdy Birdy blink

Predstavitev načrtovanih dejavnosti v projektu »Travnik«

V članku predstavljam projekt Travnik, ki smo ga izvajali z otroki od 3. do 4. leta. S sodelavko sva si predvsem želela, da otroci travnik doživijo izkušenjsko, konkretno in tako sami odkrivajo in eksperimentirajo. Na travniku so spoznavali živo in neživo naravo ter jo raziskovali na različne načine. Prednostno področje se je nanašalo na področje narave, ki sva jo navezovala še na ostala področja. S poskusom sajenja fižola pod različnimi pogoji pa so otroci ugotovili, kaj vse potrebujejo rastline za uspešno rast.

Avtor: Uroš Savec

Letnik: 2012, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunjan6141025est20132012%2003