Birdy Birdy blink

Obstoječo prakso je treba posodabljati

Zgodovine Sežane, mesta ob naši zahodni meji, sega v srednji vek, predvsem pa v čas, ko so se ob prašni cesti Dunaj - Trst v sežanskih furmanskih gostilnah ustavljali prepoteni in žejni furmani, da bi poskrbeli zase, za konje in za tovor, če jih je lovila noč ali užejala naporna pot. Danes je Sežana gospodarsko, kulturno, prometno in izobraževalno središče Krasa. V Sežani je tudi sedež vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana, ki ga že dolgo uspešno vodi ravnateljica Dragica Kranjec. 

Avtor: Dragica Kranjec

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original sunfeb3112351cet20132009%2004