Birdy Birdy blink

Uvodnik

V septembru, ko bomo v vrtcih spet listali po novi, letos že četrti številki Vzgojiteljice, bomo že sredi uvajalnega obdobja. Z njim smo tudi v vrtcih začeli novo šolsko leto 2009/10.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2009, št. 4

Rubrika: Uredničin kotiček

Original sunfeb3112351cet20132009%2004