Birdy Birdy blink

XVII. posvet Skupnosti vrtcev Slovenije

Posvet z delovnim naslovom Vrtec na prostem – možnosti in izzivi, je potekal 5. in 6. marca 2009 v Kongresnem centru v Portorožu. Organizacijo je Skupnosti vrtcev Slovenije 
tudi tokrat pomagalo odlično izpeljati podjetje Dedalus d. o. o. iz Ljubljane, strokovno pa je posvet pripravil programski svet v sestavi: Ivana Leskovar, mag. Betka Vrbovšek, Cvetka Rošker, Branka Kovaček in Desana  Šimičić.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original tuefeb1281413cet20132009%2002