Birdy Birdy blink

Računalnik v skupini predšolskih otrok – da ali ne?

Nasprotujoča si mnenja ljudi, tudi strokovnjakov, o uporabi računalnika v predšolskem obdobju, vzbudijo različna vprašanja in dileme. Tudi meni se je večkrat zastavilo vprašanje: »Uporabljati računalnik v skupini predšolskih otrok – da ali ne?« Menim, da v današnjem času otroci odraščajo in živijo v multimedijskem svetu. Otrokom sta predvsem znana televizija z risankami in računalnik z različnimi igricami. Na zabaven način lahko otrokom ponudita spoznavanje različnih informacij in širjenje obzorja. Seveda moramo tako strokovni delavci kot tudi starši imeti nadzor nad uporabo teh sredstev in v zvezi s tem postaviti pravila oziroma omejitve ter otroku počasi privzgojiti 
kritičen odnos do uporabe računalnika.

Avtor: Jana Pogačnik

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original tuefeb1281413cet20132009%2002