Birdy Birdy blink

Možnost izbire dejavnosti

Vaše vprašanje:
Večkrat je že bilo povedano, da morajo imeti otroci možnost izbire med dejavnostmi.
Zdi se mi, da to v vrtcih različno razumemo, tudi praksa je različna. Tako sem na zadnjem posvetu videla nekaj zelo dobrih predstavitev, toda posnetki so bili vedno narejeni tako, da se pri dejavnostih vidi samo nekaj otrok. Kaj pa delajo ostali? Želim vaše pojasnilo.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb1281413cet20132009%2002