Birdy Birdy blink

Spodbujanje ustvarjalnega petja

V članku predstavljam raziskavo o glasbeni ustvarjalnosti, ki sem jo izvedla v svojem oddelku. Želela sem izvedeti, ali bodo otroci ob pomoči lutke ustvarjali ali vsaj pokazali interes za pevsko ustvarjanje. Zanimalo me je predvsem to, ali bo lutka otroke spodbudila k pevskemu ustvarjanju. V raziskavo sem vključila osem otrok iz skupine, v kateri delam.

Avtor: Polona Burnik

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb1281413cet20132009%2002