Birdy Birdy blink

Vzdržljiv otrok je zdrav otrok

Prof. dr. RADO PIŠOT je redni profesor kineziologije na Univerzi na Primorskem. Področja, ki se jim  raziskovalno še posebej poglobljeno posveča, so gibalni razvoj človeka in preučevanje strukture motoričnega prostora, osnove regulacije gibanja – motorične kontrole ter motorično učenje in vedenje. Že vrsto let pa preučuje tudi vpliv in pomen gibalne/športne aktivnost na zdravje in življenjski slog ljudi. Ugotovitve različnih raziskav, ki jih je izvedel skupaj s obsežnim timom sodelavcev, ki jih je zbral okoli sebe, je predstavil na številnih predavanjih doma in v svetu ter objavil v številnih znanstvenih člankih in monografijah. Od ustanovitve je predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave na Znanstvenoraziskovalnem središču Univerze na Primorskem, v zadnjem obdobju pa tudi prorektor za znanstveno-raziskovalno delo Univerze na Primorskem. V področje predšolske vzgoje in elementranega izobraževanja se je poglobil najprej kot dolgoletni predstojnik in kasneje prvi dekan Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Svoje izkušnje prenaša na študente kot profesor na vseh treh 
slovenskih Pedagoških fakultetah, pogosto pa tudi kot vabljen predavatelj na številnih drugih fakultetah in univerzah doma in po svetu. Poseben izziv in veselje pa mu predstavljajo srečanja s prakso in neposrednimi izvajalci vsebin, ki se jim raziskovalno in študijsko posveča že vsa leta svojega dela.

Avtor: Rado Pišot

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original tuefeb1281413cet20132009%2002