Birdy Birdy blink

Zgodnje naravoslovje – temelj okoljske vzgoje za trajnostni razvoj

V Vrtcu Senovo smo vključeni v mrežo ekošol »Ekošola kot način življenja«. V članku predstavljam ekoprojekt: »Zgodnje naravoslovje – temelj okoljske vzgoje za trajnostni razvoj« in naše aktivnosti na to temo, ki jih izvajamo skozi celo šolsko leto.

Avtor: Darja Ferlin Kvenderc

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb1281413cet20132009%2002