Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica v osnovni šoli

Jesen leta 2001 je bila za mnoge vrtce prelomen čas. V osnovne šole se je vključila generacija šest let starih otrok in z njimi so odšle tudi nekatere vzgojiteljice. Novi Zakon o osnovni šoli je namreč predvidel, da v 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj 
razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok. Odhod vzgojiteljic v osnovno šolo je omogočil prilagoditev pristopa k otrokom v skladu s posebnostmi starostnega obdobja novih prvošolcev, hkrati pa omilil težave vrtcev, ki so se ob »izgubi« precejšnjega števila otrok 
soočali s presežki zaposlenih.

Avtor: Rozalija Rovšnik Kovač

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original tuefeb1281413cet20132009%2002