Birdy Birdy blink

Učenje za ekološko obnašanje

Sem vzgojiteljica v Vrtcu Žužemberk. Živimo v prelepem kraju, skozi katerega teče reka Krka. Prizadevamo si, da bi živeli v čistem in zdravem okolju, zato je ekologija v našem 
vrtcu pomembnejši del vzgoje. Že majhne otroke navajamo na to, kako ravnati, da bo okolje čisto in zdravo in kako ga takega tudi ohranjati. Da bi otroke še bolj osvestili, sva se s 
pomočnico vzgojiteljice odločili, da v skupini izvedemo vzgojno-izobraževalno temo »Jaz in moje okolje«.

Avtor: Minka Fric

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original tuefeb1281413cet20132009%2002