Birdy Birdy blink

Mi se imamo radi ali Amen men igen kaumas

Vrtec Turnišče predstavlja pravo stičišče med Romi in ostalimi »Neromi«. V občini Turnišče je romski zaselek v Gomilici in je zelo dobro vpet v samo dogajanje v občini. Nikoli ni bilo  posebnih težav z integracijo in vseh pet romskih otrok, ki obiskujejo vrtec Turnišče, z veseljem prihaja v vrtec. Nimajo posebnih jezikovnih težav, ni čutiti posebne raznolikosti in drugačnosti.

Avtor: Petra Cigan

Letnik: 2009, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original tuefeb1281413cet20132009%2002