Birdy Birdy blink

Projektno učno delo v vrtcu

Strokovni delavci v vrtcu smo dolžni poiskati ustrezen način in postopke sodelovanja z otrokom, kar nam med drugim omogoča tudi projektno učno delo, ki ga na primeru iz prakse predstavljam v članku. V projektu je sodelovalo dvajset otrok, starih od štiri do šest let, ki so skozi projekt pridobili veliko informacij o konjih, si jih ogledal, risali risbe in skice, iskali primerne materiale in iz njih izdelali konja. Rezultat projekta je konj iz odpadnih materialov, ki krasi predprostor našega vrtca.

Avtor: Urška Sovinc

Letnik: 2009, št. 1

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb1280813cet20132009%2001