Birdy Birdy blink

Angleške igralne minute v vrtcu

Skozi celotno vodenje interesne dejavnosti sem poskusila razviti način ali metodo, kako aplicirati tuj jezik kot abstraktni pojem v nekaj, kar otroci razumejo. Angleške igralne minutke so vključevale zelo veliko gibanja in lutkovnih uprizoritev. V veliko pomoč so bili otroci, saj so oni prvi nedvoumno pokazali, kdaj sem in kdaj nisem na pravi poti.

Avtor: Meta Adamič Bahl

Letnik: 2009, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb1280813cet20132009%2001