Birdy Birdy blink

Kako smo ustvarjali

V Vrtcu Velenje smo prepričani v dober vzgojni učinek lutk, zato smo želeli o tem prepri-
čati tudi starše. Izvedli smo delavnico izdelovanja lutk, pri kateri je sodelovala cela 
družina. Članek na kratko predstavlja namen in vsebino delavnice za starše in otroke.

Avtor: Katja Kropej

Letnik: 2009, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb1280813cet20132009%2001