Birdy Birdy blink

Predstavitev projekta s področja socialnega učenja

Otrok se uči prosocialnega vedenja z lastno praktično aktivnostjo z interakcijo z drugimi otroki in odraslimi (vzgojitelji, starši). V članku predstavljam projekt s področja družbe, ki smo ga izvedli v kombiniranem oddelku, z otroki med drugim in četrtim letom starosti.

Avtor: Jasmina Fašalek

Letnik: 2009, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb1280813cet20132009%2001