Birdy Birdy blink

Zanimal naju je svet otrok

V Vrtcu Velenje smo se pred tremi leti prvič srečali z zaposlitvijo odraslih otrok naših že zaposlenih delavk. Splet okoliščin je nanesel, da smo sestavili tandem, v katerem sta kot vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sodelovali mati in hči. Ko sem se kot vodja enote odločila za sestavo takšnega tandema, sem naletela na odzive začudenja in skepse. Predsodki so bili vezani na izkušnje, da smo se v vrtcu izogibali situacijam, ko bi bil otrok strokovne delavke vključen v oddelek svoje mame. Tokrat pa je šlo za 
dva odrasla človeka in odnos med sodelavci, zato me pomisleki niso prepričali. 
Po treh letih spremljanja tega tandema ugotavljam, da je v vseh pogledih zelo uspešno 
deloval, kar se je odražalo tudi na dobrem počutju otrok in zadovoljstvu staršev. Zato 
želim tandem, ki ga sestavljata vzgojiteljica MAJDA CVIRN in njena hči PETRA KRALJ kot pomočnica vzgojiteljice, preko intervjuja predstaviti v naši reviji.

Avtor: Rozalija Rovšnik Kovač

Letnik: 2009, št. 1

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original tuefeb1280813cet20132009%2001