Birdy Birdy blink

Izboljšali smo znanje in uporabo ITK

V šolskem letu 2007/08 smo se že drugič vključili v Mreže 2, tokrat v Izboljšave na odročju IKT.  V projekt Vodenje za spodbujanje IKT smo se vključili z namenom, ker smo menili, da smo v vrtcu Šmarje pri Jelšah dobro opremljeni z informacijsko–komunikacijsko tehnologijo, vendar jo premalo delavcev zadovoljivo pozna in uporablja. Informacijsko-komunikacijska tehnologija je prisotna povsod in je družbeno neizogibna

Avtor: Jelka Čujež

Letnik: 2009, št. 1

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original tuefeb1280813cet20132009%2001