Birdy Birdy blink

Uporabnost spletnih učilnic na področju predšolske vzgoje

Prispevek opisuje možnosti uporabe spletne učilnice Moodle na področju predšolske vzgoje ter izpostavlja ovire, ki preprečujejo kvalitetno in razširjeno uporabo spletnih učilnic ter gradiv Slovenskega izobraževalnega omrežja.

Avtor: Larisa Senekovič

Letnik: 2010, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original monfeb4103353cet20132010%2006