Birdy Birdy blink

Odprt, dinamičen in fleksibilen model vrtca

Mag. Suzana Antič, svetnica in ravnateljica Vrtca Trnovo, že 27 let deluje na področju predšolske vzgoje. Za nagrado jo je predlagal kolektiv Vrtca Trnovo v Ljubljani. Predlog kandidature za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2010 so utemeljili z uspešnim in inovativnim delom na področju razvoja organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, humanizacije odnosov, pozitivnih vzgojnih vplivov na področju vzgoje in izobraževanja ter utrjevanju ugleda Vrtca Trnovo v ožjem in širšem okolju. 

Avtor: Suzana Antič

Letnik: 2010, št. 6

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original monfeb4103353cet20132010%2006