Birdy Birdy blink

Filmska vzgoja v kurikulu vrtca

Mediji imajo v sodobni družbi močan vpliv, zato je sistematično izobraževanje o različnih oblikah medijev nujen predpogoj za njihovo pravilno razumevanje.

Avtor: Sabina Žličar

Letnik: 2010, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original monfeb4103353cet20132010%2006