Birdy Birdy blink

Pedagoško in organizacijsko vodenje vrtcev pri osnovnih šolah v Sloveniji v letu

Skupnost vrtcev Slovenije, ki je bila seznanjena z različnimi problemi strokovnih delavcev iz enot vrtcev pri osnovni šoli, je želela dobiti vpogled v organizacijo enot vrtcev pri osnovni šoli, delež pedagoškega vodenja vrtcev pri osnovni šoli ter notranjo strukturo pedagoškega vodenja.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2010, št. 5

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original tuefeb585630cet20132010%2005