Birdy Birdy blink

Naravoslovno raziskovanje v vrtcu

V času, ki ga živimo, je nujno potrebno otroke vzgajati v ekološkem duhu. Kako omogočiti spodbudno okolje v vrtcu, ki bo otrokom omogočalo dojeti problem onesnaževanja narave, pa je nas - vzgojiteljev in staršev.

Avtor: Renata Mlinar

Letnik: 2010, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb585630cet20132010%2005