Birdy Birdy blink

Froma viva

Vzgojitelji smo se večkrat vprašali, na kakšen način bi otroci najbolje spoznavali svoje družbeno okolje, vsakdanje življenje ljudi, kulturno življenje ter pridobili vpogled v širšo družbo, v kateri živijo. Izbrali smo projekt Turistične zveze Slovenije, katerega namen je med drugimi bil tudi dvig turistične zavesti med najmlajšimi.

Avtor: Marija Paradiž

Letnik: 2010, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb585630cet20132010%2005