Birdy Birdy blink

Didaktični pogovori

V uvodu prispevka predstavljam okvir dogajanja, ki ga predstavljajo cilji in organiziran prostor. V osrednjem delu prispevka pa želim predstaviti primera iz lastne prakse, v katero vnašam miselne izzive in didaktične pogovore.

Avtor: Darinka Belak

Letnik: 2010, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb585630cet20132010%2005