Birdy Birdy blink

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vrtcu

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije se razvija in spreminja tudi šolstvo. Učiteljeva, vzgojiteljeva najpomembnejša lastnost in sposobnost mora biti nenehno učenje skozi delo. Ali se tega zavedamo? Ali in koliko smo pripravljeni narediti na področju dodatnega izobraževanja? Nam je to omogočeno? Ali potreba po profesionalnem razvoju izhaja iz nas samih ali nam jo določajo drugi? Ali spremljamo 
svoj lastni napredek in razvoj? To je nekaj vprašanj, na katera so odgovarjali strokovni delavci v vrtcu. V prispevku predstavljamo ugotovitve, da večina strokovnih delavcev ne spremlja sistematično svojega profesionalnega razvoja, vsi pa se zavedamo potrebe po stalnem razvoju, da nas zahteve po višjih standardih, zviševanju kakovosti dela postavljajo pred zahtevo in potrebo, da nadgradimo svoje znanje in veščine.   

Avtor: Helena Ule

Letnik: 2012, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original sunjan6141025est20132012%2003