Birdy Birdy blink

Uvodnik

Jesen se je že nagnila v drugo polovico. Posebno v večjih mestih prinaša hladnejše in megleno vreme med otroke in vzgojitelje v vrtcih več prehladnih in drugih nalezljivih obolenj. Skrb za zdravje in vzgoja za zdravo življenje, kamor sodi zdrava prehrana in gibanje na prostem, je zato pomemben del vsakega izvedbenega kurikula. V predzadnji letošnji številki Vzgojiteljice, ki jo imate v rokah, je zato tokrat največ prispevkov namenjenih prav skrbi in vzgoji za zdravo življenje v širšem smislu in zdravem okolju.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2010, št. 5

Rubrika: Uredničin kotiček

Original tuefeb585630cet20132010%2005