Birdy Birdy blink

Otroška igrišča pri vrtcih med potrebami, zahtevami in možnostmi

V prispevku želim opozoriti na problematiko zadostnega gibanja predšolskih otrok, na pomanjkanje spodbudno opremljenih igrišč, na nevarnost enostranskih obremenitev za razvoj otroka, ki v sodobnem urbanem okolju velikokrat nima možnosti za svobodno in varno gibanje na prostem. Želim osvetliti problematiko, ki se nakazuje s sprejetjem sprememb področnega državnega pravilnika, ki je začel pred kratkim veljati za vrtce.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2010, št. 4

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original tuefeb585328cet20132010%2004