Birdy Birdy blink

Samoevalvacija – pot do kakovosti vrtca

V prispevku želim prikazati pomen samoevalvacije za kvalitetno in strokovno delo vzgojiteljice v oddelku. Ob teoretični osvetlitvi pojma sem predstavila projekt, v katerem sodeluje naš vrtec, kjer je naš skupni cilj spremljanje in vrednotenje vzgojiteljevega neposrednega dela z otroki.

Avtor: Larisa Senekovič

Letnik: 2010, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original tuefeb585328cet20132010%2004