Birdy Birdy blink

Starši veliko pričakujejo od vzgojiteljev v vrtcu

Andreja Križan Lipnik, univerzitetna diplomirana psihologinja, je v Vrtcu Rogaška Slatina zaposlena na delovnem mestu svetovalne delavke. Verjamem, da s suverenim nastopom in simpatično zunanjo podobo pritegne vsakogar k pogovoru, kajti pogovor je pot za reševanje problemov, iskanje rešitev. V pogovoru začutiš, da spoštuje svojega sogovornika. Samozavestni in izkušeni psihologinji vračajo spoštovanje tudi sodelavci, starši in otroci. 

Avtor: Andreja Križan Lipnik

Letnik: 2010, št. 4

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original tuefeb585328cet20132010%2004