Birdy Birdy blink

Vpliv sodelovanja staršev z vrtcem na samopodobo otrok

V  svojem prispevku predstavljam načine sodelovanja s starši v vrtcu, ki prinašajo ugoden vpliv na razvoj samopodobe otroka. V današnjem času je potrebno sodelovanju s starši v vrtcu posvečati večjo pozornost, ker le na ta način uspešno oblikujemo zdrave in uspešne osebnosti, ki se bodo nekoč samostojno vključile v družbeno življenje naše ali katere koli druge skupnosti.

Avtor: Mira Oblak

Letnik: 2010, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb585328cet20132010%2004