Birdy Birdy blink

Participacija otrok v procesu nastajanja novega igrišča

V prispevku predstavljam proces, ki smo ga otroci in vzgojitelji naredili, ko smo 
zaznali problem bivanja v okolju, iskali ideje, sodelavce in možnosti, da udejanjimo, 
kar smo si želeli: funkcionalno, urejeno in spodbudno igrišče okoli vrtca. Pri tem 
procesu pa smo se vsi udeleženci tudi veliko naučili.

Avtor: Darija Hohnjec

Letnik: 2010, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb585328cet20132010%2004