Birdy Birdy blink

Raziskovalna igra v prvem starostnem obdobju

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu. Raziskovanje je proces, ki spodbuja željo po spoznavanju novega, iskanju smisla in razlag, ohranja radovednost. 
Omogočanje izkušenj pri raziskovanju daje otrokom sporočilo, da je radovednost želena, kar spodbuja notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje, zato morajo otroci imeti možnost pridobivanja izkušenj iz »prve roke«, konkretne izkušnje, ki naj jih 
pridobivajo z lastno aktivnostjo, na čim več načinov in s čim več čutili. Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in 
osebnostnim razvojem, zato je pomembno, da v vrtcu otroci z raziskovanjem poznavajo poti in načine za uspešno učenje.

Avtor: Doroteja Rumpf

Letnik: 2010, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original tuefeb590855cet20132010%2002