Birdy Birdy blink

Komunikacija med pedagoškimi delavci in starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je  zelo pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Zgoraj navedeno geslo me je dodatno spodbudilo k razmišljanju o sodelovanju med starši 
in vrtcem, o odnosu družina : vrtec. Obema so skupne najboljše želje in prizadevanja za zdrav otrokov napredek in srečno otroštvo. O vseh  doseženih rezultatih in dejavnostih vzgojiteljice obveščamo starše, oziroma se starši sami zanimajo za dogajanja v vrtcu.

Avtor: Vlasta Macarol

Letnik: 2010, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb590429cet20132010%2001