Birdy Birdy blink

Predstavitev vzgojno-izobraževalne teme: Odkrivamo pismenost

V članku predstavljam vzgojno-izobraževalno temo, ki bo morda v pomoč še kateri drugi 
vzgojiteljici. Ker je snov preobširna, sem v članku posebno pozornost namenila organizaciji prostora in primerom konvencionalnih zgodb in ugank, ki so nastajale v okviru teme 
ob izmišljanju otrok v bralnopisnem kotičku.

Avtor: Tatjana Kovačevič

Letnik: 2010, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb590429cet20132010%2001