Birdy Birdy blink

S poskusi in opazovanjem vode v naravi spoznavamo njene lastnosti

V članku so zbrana znanja v zvezi z vodo. Poudarek je na spoznavanju fizikalnih lastnosti vode, agregatnih stanj (trdno, tekoče, plinasto) in kroženja vode v naravi. Dejavnosti smo izvajali na igrišču in tudi drugje na prostem v okolici vrtca. Razumevanje različnih agregatnih stanj vode v naravi sem otrokom olajšala z izvedbo nekaj preprostih poskusov.

Avtor: Angeli Močnik

Letnik: 2010, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original tuefeb590429cet20132010%2001