Birdy Birdy blink

Projekt: Sol, kaj je to?

V času opravljanja pripravništva, v skupini otrok drugega starostnega obdobja 4 do 6 let, se mi je ponudila priložnost, da opravim empirični del svoje diplomske naloge.

Avtor: Petra Sakovič

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original monfeb493933cet20132011%2006