Birdy Birdy blink

Zgodnejše začetno opismenjevanje

Prenova učnih načrtov in Bela knjiga nakazujeta spremembe, ki se bodo zgodile v prihodnjih letih v našem šolstvu. V svojem prispevku nakazujem, kaj je novega že letos pri slovenskem jeziku v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v devetletni osnovni šoli.

Avtor: Martina Žohar

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original monfeb493933cet20132011%2006