Birdy Birdy blink

Prvi koraki k opismenjevanju

Opismenjevanje je v predšolskem obdobju zelo pomembno področje, saj otroci v spodbudnem okolju v dejavnostih z vzgojitelji ter tudi v spontanih dejavnosti razvijajo predbralne in predpisne sposobnosti.

Avtor: Maja Jazbec

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original monfeb493933cet20132011%2006