Birdy Birdy blink

V kotu za omaro...

V prispevku predstavljava projekt "V kotu za omaro...", ki se je odvijal v oddelku drugega starostnega obdobja, v skupini otrok od 4. do 6. leta. Cilj projekta je bil aktivno sodelovanje otrok pri pripravi, izvedbi in zaključku projekta.

Avtor: Suzana Benčec, Martina Lipaj

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original monfeb493933cet20132011%2006