Birdy Birdy blink

Lutka spodbuja govorno aktivnost otrok

V prvem starostnem obdobju je simbolna igra pomemben dejavnik pri razvijanju govora, ker temelji na sproščenosti in spontanosti. V prispevku predstavljam elemente posameznih aktivnosti, ki smo jih izpeljali v okviru prednostne naloge o lutki.

Avtor: Stanislava Hrovat

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original monfeb493933cet20132011%2006