Birdy Birdy blink

Jesensko srečanje z gozdarjem

V letošnjem šolskem letu sva se s sodelavko Marijo Bezjak odločili, da izvedamo prvo srečanje s starši in z otroki v naravi, saj je eden izmed ciljev, ki jih želimo realizirati v tem šolskem letu, spodbijanje ekološke ozaveščenosti in nadgrajevanja zdravega načina življenjskega sloga vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.

Avtor: Petra Lehko

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original monfeb493933cet20132011%2006