Birdy Birdy blink

Uvodnik

Z letom 2011, ki se v teh dneh poslavja od nas, se zaključuje tudi dvanajsto leto izhajanja naše in vaše revije Vzgojiteljica. Samo v letu, ki se izteka, je v šestih številkah izšlo: dvanajst interjujev, od tega šest strokovnih s priznanimi strokovnjaki ali z znanstveniki, šestinsedemdeset strokovnih člankov, ki so jih napisli vzgojiteljice in vzgojitelji iz prakse v slovenskih vrtcih, šestnajst tehtnih komentarjev, odmevov, poročil, šestnajst krajših sestavkov o aktualnem vzgojno-izobraževalnem dogajanju v vrtcih in navsezadnje šest uvodnih razmišljanj aktualne urednice.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2011, št. 6

Rubrika: Uredničin kotiček

Original monfeb493933cet20132011%2006