Birdy Birdy blink

Planinski tabor na Kofcah

Ob koncu preteklega šolskega leta smo v Vrtcu Tržič organizirali štiridnevni zaključni tabor mladih planincev pod imenom Planinski škratki. Potekal je v planinskem domu na Kofcah.

Avtor: Ina Donoša, Majda Donoša

Letnik: 2011, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original monfeb493755cet20132011%2005