Birdy Birdy blink

Zgodnja pismenost pomembno vpliva na pismene dosežke v šoli

Dr. Marija Grginič, Pedagoška fakulteta Ljubljana, se poklicno ukvarja s sodobnimi teoretičnimi vidiki zgodnjega opismenjevanja in književne didaktike v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Svoja teoretična znanja je prelila v prakso in razvila svojstven avtorski model opismenjevanja po analitično-sintetični metodi.

Avtor: Marija Grginič

Letnik: 2011, št. 5

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original monfeb493755cet20132011%2005