Birdy Birdy blink

Učenje za demokratično odločanje v vrtcu

Članek obravnava poskus razumevanja demokracije in demokratičnega odločanja pri pred-
šolskem otroku. Teoretična izhodišča sem prenesla v prakso in priredila razvojni stopnji in 
zmožnosti razumevanja predšolskemu otroku. Pri pripravi sem izhajala iz kurikula in omogo
čila otrokom, da so preko igre spoznavali demokracijo na njim razumljivem problemu in ga na demokratičen način rešili.

Avtor: Slavi Hostnik

Letnik: 2012, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original sunjan6124257est20132012%2004