Birdy Birdy blink

Razvoj osnovnih matematičnih pojmov v predšolskem obdobju

V članku uvodoma povzemam pogled Piageta in Vigotskega na matematično učenje v predšolskem obdobju. V nadaljevanju predstavljam zgodnje učenje matematike v vrtcu in izpostavljam spodbudno učno okolje ter v praksi preverjene uspešne dejavnosti.

Avtor: Martina Žnidaršič

Letnik: 2011, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original monfeb492456cet20132011%2003