Birdy Birdy blink

Kako dobimo dojenčka in kaj potrebuje za življenje?

Cilj projekta je bil v tem, da otroci s čim večjo participacijo aktivno raziskujejo in iščejo pravilne odgovore na temo "Kako dobimo doejnčka in kaj potrebuje za življenje?". Motivacija za raziskovalno delo je prišla s strani otrok.

Avtor: Mira Hrovat

Letnik: 2011, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original monfeb492456cet20132011%2003