Birdy Birdy blink

Bili smo na trgatvi

V prispevku opisujem osrednjo dejavnost načrtovane vzgojno-izobraževalne teme – trgatev. 
Opisujem proces od ideje do dejavnosti, ki so potekale v oddelku, posebej še dejavnost same trgatve grozdja v vinogradu, ki smo ga organizirali in izvedli za vse otroke oddelka. Predstavljam tudi cilje in kratko evalvacijo.

Avtor: Bernarda Koroša Pantovič

Letnik: 2012, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunjan6143310est20132012%2005