Birdy Birdy blink

Nekatere aktivnosti za zgodnji razvoj števil v predšolskem obdobju

Matematika v zgodnjem obdobju je po eni strani izjemno pomembna za nadaljnji razvoj, po drugi strani pa je načrtovanje primernih aktivnosti zelo zahtevno, ker je treba upoštevati tako razvojno pogojene značilnosti kot predmetno specifične tj. matematične poudarke. V prispevku predstavimo nekatere dejavnosti za razvijanje koncepta števila, ki jih lahko uporabimo v vrtčevskem obdobju. Aktivnosti so izbrane tako, da spodbujajo razvoj konceptov po vertikali, v konkretnem primeru števila predstavljamo tako, da pridobivamo 
izkušnje za kasnejši koncept seštevanja.

Avtor: Darja Antolin, Alenka Lipovec

Letnik: 2012, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original sunjan6143947est20132012%2006